Historie

Op 14 maart 1927 werd in Norwich (Engeland) de eerste Round Table opgericht door Louis Marchesi. Deze Round Table was bedoeld als een organisatie van jonge mannen afkomstig uit alle beroepen. Marchesi, die zelf als lid van een service club zonder leeftijdsgrens de nadelen zag van een te hoog leeftijdsgemiddelde, was van mening dat een leeftijdsgrens noodzakelijk was. Daardoor wordt bevorderd dat de leden zich vrijer voelen dan in aanwezigheid van oudere, meer ervaren mannen. Voorts zou het clubleven worden gestimuleerd, doordat steeds weer nieuwe jonge leden de plaatsen bezetten van hen die door het overschrijden van de leeftijdsgrens niet meer lid kunnen blijven. Louis Marchesi stelde de leeftijdsgrens van de Ronde Tafel vast op 20 tot 40 jaar.

De vriendschapsbanden, door het Tafelleven gegroeid, moesten de leden de inzichten van anderen leren en door de idealen van de Tafel moest ieder lid begrip voor het standpunt van de anderen worden bijgebracht. De Tafel diende de persoonlijke belangstelling voor andere vakken en beroepen, liefhebberijen en belevenissen op te wekken en levendig te houden en van ieder lid aandacht te vragen voor de betrekkingen van de (inter)nationale samenleving. Een doelstelling die nog steeds levendig is!

Kenmerkend voor de Tafel is haar centrale gedachte Adopt-Adapt-Improve die is ontleend aan een rede van de toenmalige Prins van Wales. Deze riep jonge mannen op om de methoden die altijd goed gewerkt hebben over te nemen (Adopt), ze zonodig aan te passen aan de veranderende eisen van de tijd (Adapt) en waar mogelijk te verbeteren (Improve).

Ronde Tafel in Nederland

Nederland kreeg in 1946 zijn eerste Tafelronde, opgericht in Utrecht door Henk Bruna. Het aantal Tafels is sinds die tijd gestaag gegroeid tot inmiddels meer dan 190 lokale Tafelronden met in totaal zo’n drieduizend leden in Nederland.

De doelstellingen van de Nederlandsche Tafelronde (artikel 6 van de Statuten) zijn als volgt:

De Tafelronde, rekening houdende met en eerbiedigende iedere godsdienstige en levensbeschouwelijke overtuiging stelt zich ten doel:

  • Het verschaffen van inzicht in de wijze waarop anderen zich, zowel persoonlijk als in beroep, ontplooien en het stimuleren van de leden bij de ontwikkeling van hun eigen persoonlijkheid;
  • Het versterken bij haar leden van het besef, dat ieder op zijn eigen wijze de gemeenschap behoort te dienen;
  • Het bevorderen van onderlinge vriendschap en wederzijds begrip bij haar leden;
  • Het bevorderen van internationale vriendschap, samenwerking en begrip.

Ronde Tafel 26 Walcheren

Ronde Tafel Walcheren is als 26e Tafelronde van Nederland op 30 maart 1950 opgericht en heeft in april 2010 haar 60-jarig jubileum gevierd.